CĂRŢI

O colecție de cărți și diverse volume editate și realizate de mine. In acest format digital ele pot fi răsfoite și pe tot ecranul sau pot fi personalizate și preluate cu cod embed pe paginile voastre web sau pe Bloguri personale.


Volum de poezii al membrilor RoGrup

Open publication - Free publishing - More book
Primul volum de poezii realizat de mine. Vizitează RoGrup.


Dincolo de styx - Alexandru Amoq
Alexandru Amoq şi Editura RoGrup vă invită la o lectură incitantă- Volumul S.F. "Dincolo de Styx"- „A căuta adevărul şi a-l spune aşa cum îl gândeşti nu poate fi niciodată o crimă. Nimeni nu trebuie silit să aibă o anumită convingere. Convingerea e liberă.” Sebastian CASTELLIO, 1551.


Dumnezeu iubeşte Dialogul - Alexandru Amoq
Un roman scris in totalitate în Franţa. Un roman, deşi premiat ca eseu, plin de esenţă literară şi consistenţă a trăirilor autorului: "Romanul de Alex AMOQ are un corp material, fragil şi poate pieritor, are o irezistibilă forţă de seducţie care depinde şi de bunavoinţa ta, cititorule, dar mai ales, are amprenta spiritului care este nemuritor. Alex a atins pământul făgăduinței şi a făcut-o cu toată luciditatea. Pentru el, ca şi pentru noi, acest mult căutat tărâm este LIMBA ROMÂNĂ."                            
13.03.1994                                                                Victor SONEA


Iz de alb - Culegere de proză RoGrup Vol.1
Culegere de proză/blog a membrilor RoGrup - Volumul1.
RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni. www.rogrup.net


Iz de alb - Culegere de proză RoGrup Vol.2

Culegere de proză/blog a membrilor RoGrup - Volumul2.
RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni. www.rogrup.net


Lumea concavă - Alexandru Amoq
Această carte, şi periplul editării sale îmi aminteşte de manuscrisele lui Leonardo da Vinci, care dacă ar fi fost cunoscute la momentul în care au fost elaborate n-ar mai fi determinat ca ideile pe care le conţineau să fie reinventat; pierderea a fost o întârziere de câteva secole, câştigul a fost apariţia lui Newton, Leibniz, Fermat, Huyghens ş.a. Vreau să spun chiar acest lucru: dacă această carte nu este cunoscută acum, fiind deja scrisă, ea tot ar trebui scrisă de cineva. De aceea eu am citit-o cu mare interes, cu bucurie spirituală, dar şi cu mare nelinişte existenţială (cu sentimentul că am descoperit imanenţa piramidei ) şi o recomand cu următoarea precizare: trebuie s-o citească numai cei pregătiţi s-o citească!
GHEORGHE FLORESCU 
Editura RoGrup - www.rogrup.net - reţeaua românilor de pretutindeni.


Trăind insular - Alexandru Amoq
Alexandru Amoq şi Editura RoGrup vă invită la o lectură incitantă...
RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni.

Gânduri, rânduri - Bejliu Anne Marie


Open publication - Free publishing - More beletristica
Volumul de poezii al scriitoarei consacrate Bejliu Anne-Marie.
Editura RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni.

Mângâind flacăra - Alexandru Amoq

Open publication - Free publishing - More boblioteca
PE URMELE MEDITAŢIILOR LUI PASCAL Noua carte a lui Alex Amoq este ca mireasma unui timp eternal, în care totul vine şi se risipeşte, cu excepţia Spiritului comprehensiv. Sunt ipoteze ale vieţii şi morţii, ale sufletului şi materiei, ale selfman şi his projection pe care le propun aceste scrisori scrise ”mângâind flacăra” şi debutând fiinţa. Sunt gânduri care se plimbă între doi călători, unul născut din metabolismul materiei, celălalt descinzând din secrete legături cu lumina celestă. Şi Omul şi Preotul sunt proiecţia Zeului. Şi Omul şi Preotul şi Zeul sunt interioritate mărturisită, iar mărturia presupune dualitate: cel care se destăinuie şi cel care primeşte, cel care se despovărează şi cel care se împovărează.
GHEORGHE FLORESCU  - doctor în filosofie


Frăţia trandafirului rupt - Eduard Dorneanu

Open publication - Free publishing - More biblioteca
Editura RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni.

Ca o legendă - Alexandru Amoq

Open publication - Free publishing - More biblioteca
Editura RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni.

Jurnal de nopți şi dimineți risipite - Eduard Dorneanu

Open publication - Free publishing - More biblioteca
Editura RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni.